De voie de nevoie am inventat destul de multe cuvinte pentru a face inteligibilă negocierea.

Este cazul să deschid vocabularul negocierii analitice, vocabular pe care îl voi completa după cum va fi cazul. Acest articol este copy-paste din articolele mele precedente iar rolul lui este recapitultiv.

Negocierea = acţiunea prin care între două părți aflate în situația de a încheia o tranzacție denumită în continuare tranzacție principală, cel puțin una din părți inițiază una sau mai multe tranzacții secundare pe valori comune sau diferite de tranzacția principală în scopul modificării ratei de tranzacționare naturală din tranzacția principală.

Tranzacție = interacțiune între două sau mai multe părți prin care se ajunge  la o convenție care consfințește schimbul de proprietate/posesiune sau alte drepturi asupra a două valori de categorii distincte. Fiecare parte are înaintea tranzacției dreptul asupra uneia din valorile tranzacționate în urma tranzacției obţinînd dreptul asupra celeilalte valori. În cazul particular al Modelului analitic o tranzacție se consideră încheiată în momentul stabilirii ratei de schimb.

Rata de tranzacţionare naturala = reprezintă cantitatea din valorile tranzacționate ținînd cont doar de forțele care generează raportul de schimb doar din cadrul tranzacției.

Tranzacții secundare = tranzacții inițiate de una din părțile implicat într-o tranzacție principală, avînd rata de tranzacționare propusă arbitrar și condiționată de acceptarea modificărilor ratei naturale de tranzacționare din tranzacția principală.

Valoare tranzacționată = bunuri, titluri de valoare, drepturi de proprietate, alte drepturi sau împuterniciri tranzacționate.

Calitatea valorii tranzacționată = proprietatea/însușirea valorii tranzacționate.

Calitatea valorii tranzacționată materială  = totalitatea proprietăților fizice și tehnico-economice care caracterizează acel produs.

Calitatea valorii tranzacționată disponibilităţii la termen = proprietatea acelei valori tranzacționate de a fi disponibilă la momentul cînd poate fi tranzacționată.

Calitatea valorii tranzacționată disponibilității spațiale sau geografice = proprietatea valoarii tranzacționată să fie disponibilă în locul în care se poate face tranzacția.

Calitatea valorii tranzacționată factor de risc/potenţial de pericol = proprietatea valorii tranzacționate de a fi potențial distructivă, riscul de pierdere sau distrugere ca valoare într-o tranzacție.

Calitatea valorii tranzacționată șansă/potențial de oportunități = asocierea unor dezvoltări benefice potențiale.

Calitatea valorii tranzacționate de a fi corect evaluată = calitatea valorii tranzacționată de a fi corect evaluată, calitățile valorii sa fie apreciate ca adevărate/corecte așa cum sunt ele prinse în tranzacție.

Procesarea inteligentă = capacitatea intelectuală/logică sau de analiză strategică a informațiilor specifice tranzacției de către părțile implicate în tranzacționare.

Capitalul de informații = cantitatea de informații corecte sau incorecte pe care părțile le primesc și le folosesc în stabilirea ratei naturale de tranzacționare. Calitatea informațiilor se referă la valoarea operativă, relevanța informațiilor folosite de părțile implicate în tranzacție (pentru stabilirea ratei naturale de tranzacționare) cît și la corectitudinea lor.

Procesare inteligentă statică = procesarea inteligentă a informațiilor, a capitalului de informații, în perioada de dinaintea acțiunii efective de tranzacționare și cu informații care nu sunt  derivate din procesul efectiv de tranzacționare.

Procesarea inteligentă dinamică = analiza inteligentă a capitalului de informații în timpul procesului de tranzacționare.

Capitalul de informații brut = informații despre tranzacționare venite/primite din orice sursă alta decît mersul efectiv al tranzacționării.

Capitalul de informații derivat = informațiile care apar în timpul și din cauza procesului de tranzacționare.

Rate de tranzacționare naturale predictibile = ratei naturale de tranzacționare stabilită doar pe baza procesării inteligente  statice (ante tranzacționare) și a capitalului de informații brut.

Tranzacții statice cu eroare impredictibilă = tranzacții cu procesare inteligentă statică (predictibilă) la care capitalul de informații posibil de obținut înaintea tranzacției este prea scump sau prea greu de obținut fiind înlocuit de modele statistice, confirmate sau infirmate în timpul efectuării tranzacției. În acest caz capitalul de informații brut  poate apărea/fi interpretat ca și capital de informații derivat nefiind totuși generat de desfășurarea efectivă a tranzacției

Rate de tranzacționare naturale impredictibile = ratei naturale de tranzacționare stabilită pe baza procesării inteligente  statice (ante tranzacționare) și împreună cu procesare inteligentă dinamică (ulterioară începerii negocierii) folosind atît  capitalului de informații brut cît mai ales capitalul de informații derivat (informații despre tranzacție apărute în timpul procesului de tranzacționare și din cauza acestuia).

Proto negocierea (protonegocierea)= este o acțiune similară negocierii diferența fiind că în cazul proto negocierii nu avem tranzacțiile secundare ci doare elemente de dinamică internă a procesului. Este  similară și premergătoare de regulă  negocierii propriu zise.

 

Reclame