2. Principiul justiției  diferențiate

Al doilea pricipiu necesar unui stat funcțional serv al cetățenilor este Pricipiului Justiției Diferențiate, secundar ca importanță Principiului Votului Calificat.

2.1. Ce înseamnă justiția diferențiată?

Înseamnă aplicarea justiției pe baza unor coduri penale diferite și a unor organisme de aplicare a legilor diferite pentru diferite categorii de cetățeni, categorii definite în baza raportului lor cu instituțiile statului. Scopul este compensarea inegalității în faţa legii și aplicarea cu adevărat a principilor „justiției egale pentru toți” și a „toți cetățenii sunt egali în fața legii”, principii considerate baza statului modern.

2.2. De ce este nevoie de Justiție diferențiată?

Pentru că situația actuală în toate statele evoluate ale lumii în ceea ce privește funcționarea principiilor egalitatea cetățenilor în fața legii și a justiției egale pentru toți este doar formală, în esență realitatea socială arătînd că aceste principii sunt foarte departe de a fi aplicabile.

Cetățenii oricărui stat sunt inegali ca forță și influență în raport cu statul și cu sistemul de autoritate legală. Funcționarii publici, membrii echipei de guvernămînt, polițiștii și cei implicați în aparatul de justiție influențează cu regularitate și naturalețe în interes propriu desfășurarea actelor de justiție sau impunerile administrative. Sistemul în sine așa cum este el construit creează această situație chiar  în contrar eventualelor bune intenții ale celor angrenați în aparatul de stat.

Dintr-un punct de vedere general acești oameni aflați în contact strîns profesional cu sistemul de justiție, în contact permanent cu alți oameni care constituie diferitele organizaţii ale statului, avînd pregătire profesională direcţionată în domeniul aplicării legilor au natural eficiența maximă posibilă (în susținerea interesului propriu) în conflictele în justiție. Prin opoziție un cetățean ordinar nu are probabil pregătirea profesională și nici relaţiile necesare unui răspuns optim în justiție, fiecare contact cu sistemul judiciar indiferent de motiv fiind pentru aceşti cetățeni purtător de costuri. Chiar în varianta celor mai bune și cinstite intenții, oamenii aparținători organizațiilor statului au avantaj nemeritat în contradicție cu cetățenii ordinari iar acest avantaj creează natural presiunea către corupție.

Exista și un punct de vedere specific care completează punctul de vedere general și anume modul de aplicare a actului de justiţie în cazul problemelor care țin de exercitarea atribuțiunilor profesionale a celor din organizaţiile statului. Pentru aceste cazuri/cauze se aplica egal aceleaşi proceduri de interpretare a actelor de justiție, aceleaşi posibilităţi de eschivă și restricţii ale justiţiei pentru păstrarea libertăţilor personale ale cetăţenilor. Cu adevărat aceste beneficii democratice sunt abuziv folosite în aceste cazuri, actele de justiţie care privesc exercitarea profesiei în slujba statului fiind de alta speță decît problemele justiţiei cetăţenilor ordinari.

2.3. Cum funcționează Justiția Diferențiată?

Justiția diferențiată presupune separarea proceselor și acțiunilor care compun actul de justiție în două părți astfel:

  1.  Justiție Civilă sau Justiție Ordinară cu acoperirea tuturor actelor de justiție care îi privesc pe cetățeni inclusiv raporturile cetățenilor cu statul sau cu organele administrative.
  2.  Justiția Administrației Publice (și de stat) care acoperă toate actele de justiție ce privesc exercitarea atribuțiunilor în slujba statului pentru toți funcționarii sau contractanții de servicii în interesul statului. Spre deosebire de Justiția Ordinară în fața căreia răspund toți cetățenii ca parte a obligaților cetățenești, în acest caz al Justiției Administrației Publice intrarea sub sfera ei de aplicabilitate se face de către cetățeni  prin asumare voluntară, prin asumare explicită în scris o dată cu angajarea/înrolarea sau intrarea sub contract cu autoritățile statului a cetățeanului/organizaței.

Cele două aparate de justiție sunt la fel de puțin conexate (sau la fel de mult) precum sunt în sistemele actuale conexate justiția militară cu justiția civilă.

Anunțuri