Valorile cetățenești ale noii lumi.

Consecința profundă a aplicării votului calificat este schimbarea valorilor cetățenești. Urmare a votului calificat apare implicit în evaluările celorlalți (și în modul în care vrea fiecare cetăţean să fie perceput) ca fiind un element fundamental de plusvaloare statutul de cetățean elector, adică statutul produs de implicarea dezinteresată și conştientă în problemele comunității și a societății.

În momentul actual aceste valori sociale sunt doar asociate și nu fundamentale în evaluarea/poziționarea ierarhică în societate a cetățenilor. Introducerea segregării sociale pe baza competențelor cetățenești, votul calificat adică, coboară din zona elitelor închise această valoare socială în marea masă a cetățenilor. Astfel tipul de relații interumane specifice mediilor rezidențiale selecționate, relații care au ca piese de rezistenţă evaluarea implicării sociale şi grija afișată față de valorile comunitare devin relații comune în întreaga societate inclusiv în ghetourile săracilor sau în comunitățile îmbolnăvite de individualism egoist.

Se vede acum destul de clar firul logicii care a produs principiul votului calificat și al segregări sociale asociată acestuia. Este vorba în esență de aducerea implicării sociale ca valoare comună și importantă pentru toate stările sociale, găsirea mecanismului prin care implicarea socială să fie intrinsec asociata statutul/ierarhia socială  (într-un mod comparabil cu averea individuală, criteriul cel mai important).

Acest demers este anarchist prin excelență, este fundamentat pe faptul că  interesul cetățeanului devine  scop al existenței statului. Votul calificat schimbă raportul tradițional între stat și cetățean în sensul că acesta din urmă își pierde rolul de generator mecanic al puterii statului (prin delegarea puterii în cadrul procesului electoral) devenind în schimb directorul/direcţionalul puterii statului. Votul calificat face să fie funcțională cu adevărat corectarea prin feed-back a acţiunilor statului.

Anunțuri