Bunica tuturor relelor.

Votul Universal este Bunica tuturor relelor din societatera modernă.

Pentru lămurirea și explicarea acestui concept trebuie făcută analiza necesității separării responsabilităților în societate pe baza competenței. Această analiză dacă este făcută deasupra condiționărilor subiective dă un unic rezultat: votul universal este rădăcina relelor din statul modern democratic.

Puterea acestei chestiuni, a înțelegerii  faptului că votul universal este sămînța bolilor care șubrezesc societatea este extraordinar de mare. Este suficientă pentru a reașeza orice societate într-un fel în care să dispară îmbolnăvirile actuale sau ar putea furniza combustibil ideologic nelimitat unei mulțimi de partide și mișcări civice. Această problemă, sau mai bine zis nerezolvarea rezonabilă a acestei probleme este cauza fundamentală a tuturor disfuncțiilor statului modern. Opus acestei afirmații este un alt adevăr și anume că rezolvarea rațională a acestei probleme rezolvă natural toate disfuncțiile statului modern.

Precizez anterior expunerii că încercarea de a schimba acum ceva în sensul separării responsabilităților în societate pe baza competenței,  este sortită eșecului. Este posibil (chiar probabil) ca în cîteva sute de ani să fie comune modelele de stat care au fundația construită pe acest principiu (al separării responsabilităților în societate pe baza competenței) împreună cu alte legități de sorginte anarchistă dar în viitorul imediat este evident că starea de fapt nu se va modifica deloc, indiferent oricărui demers.

Rugurile ereticilor vor apăra democrația.

 „Principiile de bază ale democrației sînt votul universal și suveranitatea națiunii. Esența democrației moderne ține de respectarea drepturilor omului (egalitatea în fața legii, dreptul la opinie etc.), pluripartidismul, limitarea și separația puterilor în stat.” ²

Pasul către înțelegerea anarchismului pe care îl susțin este simplu.  Folosind  definițiile democrației”, cele mai sus sugerate și oricare altele mai este nevoie doar de un exercițiu de analiză, un exercițiu mental la îndemîna oricui.

Se pornește de la interogări despre cauza oricărei disfuncţionalități tipice a statului modern, a oricărui stat modern democratic.  „De ce nu merg lucrurile  în democrația noastră(?)”  și întrebări din această categorie puse punctual  clal cum ar fi interogatii despre coruptie, sistemul medical, învățămînt ș.a.m.d..

Pornind cercetarea pentru a găsi cauza disfuncţiei  supusă interogării și în continuare cauza cauzei disfuncţiei se ajunge de fiecare dată în același punct, la procesul electoral. Fără a lua în calcul problemele particulare ale fiecărui caz și evitînd astfel împotmolirea în cauzalități specifice, forma comună  (răspunsul comun la interogațiile privind diversele disfuncționalități)  în care se văd la final relele/disfuncționalitățile se traduce astfel:

  • oameni incompetenți funcționează în organizații le statului, avînd motivații contrare intereselor societății și a organizației în care sunt integrați  și  nu pot/nu vor să rezolve problemele sociale sau generează problemele pentru a-și prezerva status-quo.
  • Iar situația de mai sus este apărută pentru că  că distribuirea puterii sau a responsabilității sociale nu este făcută după criterii logice care să decurgă din necesitățile sociale. Cei care hotărăsc delegarea puterii și a responsabilităților, cetățenii electori, nu sunt capabili de decizii coerente și raționale. Votul este tributar marketingului și nu rațiunii.

Vobim de fapt despre efectul distructiv al votului universal.

Votul Universal este Bunica tuturor relelor din societatera modernă.

După acestă afirmație, nici o erezie nu mai poate fi mare. Îi înțeleg și pe cei care, străfulgerați de ură și oripilați, au avut preț de o clipire în minte imaginea „ruguri arzînd eretici”.

Erezia anarchistă

Problemele și disfuncționalitatea societăților contemporane bazate pe democrație au origine comună în falsa argumentație a principiilor de bază. Principiul că oamenii au dreptul de a-și hotărî singuri soarta este frumos și solid dacă e prezentat doar în afara contextului. Consecințele din realitate sunt distrugătoare.
Votul Universal, principalul pivot al democrației, este argumentat prin opoziţie cu autocrația, dreptul unei minorități de a hotărî soarta celor mulți.

Întreb ironic, doar astea să fie variantele?

Să fim conduși despotic sau să fim conduși de voința tembelilor? Dorința neîngrădită de putere a unora este înlocuibilă cu dorința de circ și manele a mulțimii, ca motor fundamental al societății?

Subiectul va fi demontat pe mai multe capitole, o întreagă secțiune. Las timp celor ce au ajuns aici să-și pună logică în poziție de luptă și să se gîndească (pînă la capitolul următor) la un model electoral, oricare model electoral din orice țară din lume, și să se pregătească să îl apere. Sper că va fi un Stalingrad ideologic..

¹ Pangeea (din limba greacă veche πᾶν pan adică tot, întreg, și Γαῖα Gaia „Pământ”, latinizat ca Gæa) a fost un supercontinent (…) din care s-au desprins  continentele în configurația lor actuală. http://ro.wikipedia.org/wiki/Pangeea

² sursa ” http://ro.wikipedia.org/wiki/Democrație”

Anunțuri