Puterea și valoarea discursului oratoric.

Este momentul să lămurim necesitatea de a restrînge atît de dramatic sensul cuvîntului „discurs” la formă particulară a discursului oratoric. Concluziile căutate apar după analiza valorii și importanța oratoriei, a discursului oratoric mai precis în fundamentarea civilizației umane.
Da(!), este corectă afirmația de mai sus.

Discursul oratoric este implicat direct și esențial în procesele care au dus la apariția civilizației umane așa cum o știm noi. Lui (discursului oratoric) i se datorează puterea socială, politica, toate activitățile care implică grupuri de oameni și au că gen proxim utilizarea comunicării oratorice.
Voi face un enunț în acest moment al disertaţiei și anume voi enunța  propozițiile de început din definiția discursului oratoric :

  • (a) Discursul oratoric este formă de comunicare între un vorbitor şi un grup de oameni conectați cu relații.

Și a doua propoziție:

  • (b) are ca scop crearea de către vorbitor publicului a unei percepții comune despre o realitate de interes, acțiunea fiind bazată pe relațiile existente între indivizii din public.

Urmează  demonstrația.
Puterea socială, puterea unui lider în fața mulțimii este bazată pe faptul că indivizii se raportează la lider nu direct ci prin intermediu organizației (societății) din care fac parte. Individul singur poate avea o părere contrară raportului ierarhic, liderul îi poate apărea ca nelegitim dar conștientizarea faptului că ceilalţi indivizi acceptă statutul liderului cu tot ce presupune această acceptare îl obligă de regulă să accepte situația. La rîndul lui, el acceptînd raportul cu liderul contribuie la fundamentarea puterii acestuia şi la slăbirea opoziției altora din mulțime care sunt dispuși sa conteste raportul ierarhic.
Pe de altă parte, pentru un individ drumul către poziţia de lider are un capitol obligatoriu, acela în care să-i facă pe toți membrii organizaţiei (sau societății) căreia voiește să se impună să accepte simultan și evident raportul ierarhic propus. După acel moment deci, indivizii din mulțime chiar dacă-şi vor schimba părerea nu vor putea să treacă peste presupunerea că toți ceilalți sînt în continuare în raportul ierarhic impus. Iar metoda obținerii acestei percepții simultane este discursul oratoric.
Sigur, sunt multe alte metode prin care liderii sunt propulsați în pozițiile lor, metodele electorale, impunerea de către autorități superioare ș.a.m.d., dar oricare lider poate fi decăzut sau înlocuit prin metoda oratorică de inducere a noului statut simultan.
Mai interesant și mai important decît liderul social sau politic este raportul de lider sau mai degrabă zis raportul de dominare comună cu referire la multitudinea situațiilor în care cineva ia decizii sau impune decizii unui grup: un profesor și studenții săi, un soldat și camarazii săi, oricare oameni obișnuiți avînd de luat o decizie comună cu grupul din care face parte. În toate aceste situații în formă evidentă sau mascată în altceva, metoda este discursul oratoric. Mecanismul este același și la micile grupuri de oameni ca și la marele grupuri sociale, inducerea simultană a unei valori comune publicului ascultători de către vorbitor, bazîndu-se pe relațiile existente între indivizi.

Reclame