Algebra socială 2

3.4. Individul atavic mediu este valoarea calculată că medie aritmetică a individului atavic echivalent

În principiu un individ mediu are suma procentelor binomiale mai mare decît 100, componenta existențială fiind medie ponderată a componentelor existențiale echivalente ale palierelor iar componenta atavică fiind medie din suma globală.

 

  Problemele  și domeniul de aplicare

   4.1 numim ,,societate´´ grupul de oameni  aflați in relații de interdependență  și care are următoarele caracteristici:

 •  valoarea  individului reprezentativ este  situat în categoria teoretică
 • valoarea  individului  atavic mediu este în categoria  practică

4.2 Puterea unei societăți este dată de  valoarea atavică a individului mediu și valoarea binomului procentual  (valoarea atavismului) individului reprezentativ. Termenul de putere a societății reprezintă în mod direct forța ,coeziune,potențialul  acelei societăți

Inversul acesteor probleme -teorii este că nu putem numi  un grup de oameni  ,,societate” dacă nu au  valoarea individului reprezentativ  în zona teoreticienilor. Acest fapt s-ar traduce prin aceea că indivizii cu mare potențial existențial ( procent binomial mic) au influență sufiicent de mare pentru a da ,,viziune´´ intregului grup.Reamintesc  că valorile derivate din existențialism sunt medie ponderată conf. operației 3.2 și 3.3 , asta însemnînd că un grup mic de oameni pot ridica substanțial valoarea existențială a unui grup foarte mare de oameni ,,practici´´. Pe de altă parte  necesitatea ca valoarea individului atavic mediu să fie în categoria practică  este necesară pentru a asigura resursele si vitalitatea  grupului.

Teoremele și problemele care se pot pune și rezolva sunt multe ( mă gindesc numai la definirea comunităților, a modului în care tipuri de acțiuni afectează puterea societății, etc) dar nu este scopul urmărit aici.

Definiția algebrică a ELITEI

 Elita socială  mică este încadrarea  unui  individ care prin acțiunile sale își crește ponderitatea in cazul  calculării  individului reprezentativ  al palierului binomial  iar valoarea procentului binomial este mică.[1]

Elita socială mare ( Marea ELITĂ)   este încadrarea  unui  care prin acțiunile sale își crește ponderitatea în cazul calculării  individului reprezentativ  al palierului binomial  iar valoarea procentului binomial este foarte mică contînd substanțial la scăderea valorii procentului binomial al individului echivalent al  societății pe ansamblu.[2]

Elita  înaltă    este încadrarea unui care  are  valoarea procentului binomial este foarte mică contînd la scăderea valorii procentului binomial al individului echivalent al societății pe ansamblu.[3]

 

           Quod erat demonstrandum.

DICȚIONAR RECAPITULATIV

 • componenta atavică   reprezintă partea  din inteligența unui om condiționată exclusiv de necesitatea genelor de a se înmulți. Generează acțiuni le de mentenanță ale oamenilor, sexualitatea (,, Banii,averea,capitalul,munca, accesul la resurse vitale, moda, divertismentul, toate aceste activități esențiale au ca fundament exclusiv și unic  valorile derivate din ,,atavism‘‘.)  În aceeași familie  atavic/atavism
 •  suprascriere
 • componenta existențială reprezintă partea din inteligența unui om  condiționată exclusiv de suprascriere. Suprascrierea generează întotdeauna   demersuri existențiale ( întrebări existențiale și eventuial răspunsuri, acțiuni menite să găsească sensul sau direcția problemelor legate de existență, ș.a.m.d.)
 •  Procentul binomial sau Raportul binomial    înseamnă raportul specific între componenta atavică și componenta existențială specifice unui individ om.Un procent binomial mai mare  va însemna o componentă atavică mai mare .
 •  valori asimilabile constantelor   valoare stabilă pentru fiecare caz  , pentru cazuri asemănătoare variind într-un interval
 •  paliere binomiale  sau paliere procentuale   este  intervalul valoric al procentului binomial în care se găsesc membrii unui grup social.
 • Categorie binomială  este împărțirea generală a indivizilor funție de predominanța atavică ( categoria practică) sau predominanța existențială ( categoria teoretică). Valoarea de la care se schimbă categoria binomială este constantă și se poate stabili prin studii
 • Individul reprezentativ  procentul binomial rezultat ca urmare a calculului  valorii existențiale ale indivizilor dintr-un palier sau rezultat ca urmare a calculului mediei ponderate a unor paliere binomiale
 • Individul atavic  echivalent     Valoarea sumei ponderate a procentelor atavice ale indivizilor din grupul calculat.
 • Individul  atavic mediu   valarea medie aritmetice a individului atavic  echivalent

[1]  cazul oamenilor energici de care contează în cadrul palierului. Sunt indentificabili ca ,,vocea grupului ´´și au calitate de ,,Elită´´ doar cu referire relativă strict la grup. Nu sunt  realmente elită dar conjunctural sunt aastfel denumiți. Sunt  importanți mai ales pentru că reprezintă palierele binomiale cu procente binomiale mari , grupurile cele mai mari de oameni  aflați la baza piramidei sociale.

[2] Sunt liderii charismatici.  Dau viziune si direcție societății, îmbină energia  cu care își promovează  crezurile cu o valoare binomială foarte mică prin acestea valoarea ponderității cu care participă la stabilirea  individului reprezentativ al societății este foarte mare. Oameni politici, oameni de artă, liderii de opinie și formatorii de direcții.

[3] Oamenii de cultură  și cei cu înaltă educație. Nefiind în prim plan  ca activiști contează totusși fundamental la stabilirea puterii societății . Ei sunt masa inteligenței care contează.

Reclame