.
1. Studiind o picătură de apa poţi înţelege întreg oceanul.
2. Cel mai important cîmp de studiu sunt eu însumi.
3. Lumea există doar ca suma percepţiilor şi senzaţiilor proprii.
4. Lucrurile nu sunt niciodată ceea ce par şi nu există „calea simpla”.
5. Efortul pentru „a şti” este plictisitor. „A înţelege” este o ardere.

Realitatea mai simplă

Acestea sunt direcţiile cruciadei personale pe care am pornit cîndva aşa cum mi le amintesc acum. M-am străduit să le impun şi să le transform în fundamentele egocentrismului meu absolut.
Ideile acestea eu le-am demolat, demontat, remontat, reconstruit, reformulat, mutilat, maltratat, simplificat, complicat, redus la esenţial şi extrapolat (acţiuni concomitente întotdeauna) aproximativ în această ordine şi prin urmare am desluşit în final semantici speciale.
Din această cauză am ajuns să vorbesc și să gîndesc într-o limbă care de la mine sună ca vorbită de orice alt vorbitor cu scaun la cap şi ceva cultura dar înţelesurile către lume sunt la limita de a fi inteligibile, complicata şi greoaie. În schimb această nouă limbă în care gîndesc dă simplitatea înțelegerii și capacitatea de a exprima ideile evidente dar inexprimabile altfel.

Mare parte din articolele care urmează sunt cheile semantice pe care le-am obținut cu multă trudă deschid şicare  limpezesc o realitate clară şi simplă.

Această nouă realitate are mai presus de orice altă realitate calitatea probabilă de a furniza înţelegere şi înţelesuri. Pentru atîta lucru m-am străduit, dar nu prea mult..

Alte eseuri înaintea final  nu vor avea în titlul indicații desluşitoare ale intereselor de comunicare.

„CONCLUZII”, doar acum pentru buna luare aminte:

  • Vor fi definiri semantice fără de care sensul restului cuvintelor se va pierde
  • Revelarea cîtorva cuvinte-necuvinte folosite de mine  (şi doar pentru a mă înțelege eu cu mine de regula) – sunt necuvinte pentru că nu au echivalenţă sonoră. Așa le-am aflat existența, altfel le foloseam fără să le pot vedea.

 

Precizare de cuviinţa este că descopăr cu oarecare regularitate blocuri de idei şi concepte pe care le folosesc în „limbajul maşină” neavînd titlu. Pe măsură ce îmi dau seama de cîte unul, îi dau un titlu (cu sunet ca să poată fi rostit), doar că le cam uit denumirile şi am o lene filozofică în a le nota pe undeva. Iar toată chestiunea este uşor disconfortantă, aceasta fiind o precizare esenţială pentru lămurirea micii mele dorinţe de comunicare.De data asta au fost e, realitatea mea care are răspunsuri finalizate „, pachetul de chei semantice care descifrează realitatea”. Dacă ar fi avut nume ce este mai sus deasupra concluziilor moralizatoare ar fi sunat:, Am Q cu care W este clar si atotcuprinzător..
Sau și mai tare, daca toată propoziţia decomprimată ar fi luată ca atare ca un concept de sine stătător şi operaţional logic, îi dau o denumire ca titlu și o fac cuvînt, atunci toată polologhia de mai sus ar fi brilianta detaliata astfel: „Z”!

Exact aşa îmi vorbesc eu mie, la orice întrebare-chestiune răspunsul este scurt (de genul SHLVIbs) şi întotdeauna. Îmi ia jumate de ora sa traduc.

Anunțuri